Duurzame websites en online aanwezigheid voor initiatieven met maatschappelijke meerwaarde.

“Algemene Voorwaarden”

Om vertaalfouten te voorkomen is de Nederlandse versie de toepasselijke versie.

1. Algemeen:

1.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen de opdrachtgever (de klant) en de opdrachtnemer (uOnline).
1.2. De Algemene Voorwaarden gelden vanaf het moment dat de Overeenkomst ingaat tussen de klant en uOnline.
1.3. uOnline maakt gebruik van externe leveranciers waardoor de Algemene Voorwaarden van deze leveranciers kunnen gelden voor de klant. uOnline doet zijn uiterste best om betrouwbare externe leveranciers te selecteren.
1.4. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Maatschappelijk:

2.1. Onze visie is: “Duurzame websites en online aanwezigheid voor initiatieven met maatschappelijke meerwaarde.”.
2.2. uOnline zoekt klanten met een maatschappelijke meerwaarde en kan daarom initiatieven weigeren als klant.
2.3. Ten behoeven van de dienstverlening aan bestaande klanten, heeft uOnline het recht om nieuwe klanten te weigeren.
2.4. Mochten de diensten van een klant wijzigen waardoor de maatschappelijke meerwaarde in twijfel kan worden getrokken, dan kan uOnline besluiten om de overeenkomst in overleg niet te verlengen.
2.5. Door een prettige samenwerking en goede service hoopt uOnline dat de klant voor langere tijd klant blijft.

3. Overeenkomst:

3.1. De overeenkomst wordt aangegaan na akkoord van de klant, meestal na het geven van een demonstratie.
3.2. De klant maakt zijn akkoord kenbaar mondeling (digitaal) of via een email aan uOnline.
3.3. Via het geven van het akkoord geeft de klant zijn goedkeuring op de Algemene Voorwaarden en de prijsafspraak via de jaarfactuur.
3.4. De klant zal tijdig wijzigingen in zijn contactgegevens doorgeven aan uOnline

4. Werkwijze via sprints:

4.1. Na het akkoord van de klant wordt een streefdatum voor de formele oplevering overlegd. Via gezamenlijk afgesproken periodieke sprints wordt de voortgang, de afspraken en de goedkeuring op het door uOnline geleverde werk geborgd.
4.2. Voor de voortgang van de sprint is het wederzijds nakomen van afspraken noodzakelijk.
4.3. Na de formele oplevering is de klant volledig akkoord met de diensten en het door uOnline geleverde werk, en zullen aanpassingen vallen onder meerwerk.
4.4. Tot 2 weken na de formele oplevering heeft de klant de tijd om nog eventuele wijzigingen door te geven. Is deze wijziging een technische fout van uOnline dan wordt deze kosteloos opgelost. Is dit een kleine wijziging, dan kan dit vallen onder coulantie en wordt dan alsnog uitgevoerd door uOnline.

5. Duur overeenkomst en beëindiging:

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden en begint op het moment dat uOnline investeringen voor de klant gaat uitvoeren. Investeringen kunnen bestaan uit; registratie van het eerste domeinnaam of aanschaf van licenties en/of serverruimte.
5.2. De lopende overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met 12 maanden.
5.3. De klant kan de overeenkomst beëindigen door middel van een e-mail te sturen naar de uOnline Helpdesk, voor de ingang van de laatste volle 2 maanden van de lopende overeenkomst.
5.4. De klant ontvangt rond maand 11 van de lopende overeenkomst de nieuwe jaarfactuur via email.

6. Prijzen en korting:

6.1. Bij aanpassing van de prijzen en het model wordt de klant via email op de hoogte gesteld. Deze prijsaanpassing kan invloed hebben op de komende overeenkomsten.
6.2. Extra kortingen kan in overleg met uOnline besproken worden.
6.3. Op verzoek kan uOnline een offerte sturen.

7. Betaling en facturering:

7.1. Facturen dienen te worden betaald binnen twee weken.
7.2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
7.3. Na niet nakomen van de afgesproken betaling, heeft uOnline het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder rekening te houden met de Algemene Voorwaarden die beschreven zijn bij “Ontbinding”.

8. Ontbinding:

8.1.

Bij de beëindiging van de overeenkomst:

 • Kan de klant tot 7 dagen voor het einde van de overeenkomst een verzoek indienen voor een export van de teksten, foto’s en andere media van de website, door middel van een email te sturen naar de uOnline Helpdesk. uOnline zal dan een export maken en aanbieden.
 • De klant exporteert, indien gewenst, zelf de e-mails uit zijn mailbox(en), of neemt de domeinnaam plus het e-mailadres over.
 • uOnline helpt op verzoek mee met de overdracht van de domeinnaam en/of email boxen (met uitsluiting van de laatste 7 dagen van de overeenkomst). Eventuele additionele kosten worden in overleg door de klant betaald.

9. Dienstverlening:

9.1.

Bij vragen wendt de klant zich:

 • Eerst tot de uOnline Kennisbank via: uOnline.nl/kennisbank.
 • Daarna neemt de klant contact op met de uOnline Helpdesk.
9.2.

uOnline bepaalt of de vraag in een van de volgende categorieën valt:

 • Een nieuw artikel aanmaken in de Kennisbank, of verwijzing naar een bestaand artikel in de Kennisbank.
 • Een verzoek tot meerwerk.
 • Een verstoring.
9.3. Bij een verzoek voor meerwerk, plant uOnline mogelijk een afspraak in.

10. Reactietijd:

10.1.

uOnline streeft te reageren binnen de Kantoortijden:

 • Een nieuw artikel in de Kennisbank, of verwijzing naar een bestaand artikel in de Kennisbank: 4 volledige werkdagen.
 • Een verzoek tot meerwerk: 4 volledige werkdagen.
 • Een (mogelijke) verstoring: 2 volledige werkdagen.

11. Oplostijd:

11.1.

uOnline streeft de volgende oplostijden na:

 • Een nieuw artikel in de Kennisbank: 5 volledige werkdagen.
 • Een verzoek tot meerwerk: in samenspraak met de klant.
 • Een (mogelijke) verstoring: binnen 2 volledige werkdagen (afhankelijk van leveranciers).

12. Verstoring:

12.1.

Een verstoring is:

 • Dat de website niet beschikbaar is op de afgesproken domeinnaam.
 • Dat e-mail niet te raadplegen is op het afgesproken e-mailadres via Webmail.
12.2. De oplossing van een verstoring valt onder de overeenkomst en wordt niet doorbelast aan de klant.
12.3. Blijk een verstoring toch geen verstoring te zijn, maar een probleem bij de klant, dan kan uOnline besluiten om meerwerk in rekening te brengen.

13. Geheimhouding:

13.1. uOnline houdt de gesprekken en communicatie tussen de klant en uOnline vertrouwelijk.

14. Onderhoudswerkzaamheden en back-ups:

14.1.

Om de beschikbaarheid en het goed functioneren van de online aanwezigheid, van de klant te kunnen garanderen, zal uOnline geplande (of indien nodig ongeplande) onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 • Geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op vasten tijdstippen.
 • Ongeplande onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien nodig. Dit wordt altijd overlegd met de klant.
 • Ongeplande veiligheidsonderhoudswerkzaamheden worden waar mogelijk in overleg met de klant gepland.
14.2. Voor en na het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, zal uOnline waar mogelijk een back-up maken.
14.3. De Onderhoudstijden worden pas van kracht, na formele oplevering van de diensten. Tot die tijd heeft uOnline het recht om onderhoudswerkzaamheden en website aanpassingen uit te voeren zonder dit te overleggen met de klant.
14.4.

uOnline kan geen back-ups maken van de ontvangen en verzonden email.

 • Met uitzondering van de emails die in het gedeelde hostingpakket zitten

15. Wachtwoorden:

15.1. De klant kan uOnline verzoeken om de Website en/of email wachtwoord te resetten.
15.2. Bij overdracht van de gebruikersnaam, zal de klant zorg dragen om het wachtwoord meteen te wijzigen.
15.3. Bij overdracht van het e-mailadres, zal de klant zorg dragen om het wachtwoord meteen te wijzigen.
15.4. De klant zal nooit zijn Website en/of email wachtwoord delen met uOnline.
15.5. Als door logging, monitoring of andersoortig analyse blijkt dat een account van de klant is gebruikt door derden, dan zal de klant op verzoek van uOnline het wachtwoord wijzigen.

 

16. Verstoring:

16.1. De klant is volledig eigenaar van de teksten, foto’s en overige media, die op de website wordt geplaatst of via email wordt verstuurd, mits andere auteursrechten gelden.
16.2. De klant is verantwoordelijk voor correcte auteursrechten van de gebruikte teksten, foto’s en overige media.
16.3. uOnline kan de klantnaam en website gebruiken ter promotie tenzij anders overeengekomen.

17. Voorwaarden aanpassingen:

17.1. uOnline heeft het recht om deze voorwaarden aan te passen. De voornaamste reden van aanpassing zal zijn, om de dienstverlening te verduidelijken en te verbeteren.
17.2. Bij wijzigen van de Algemene Voorwaarden wordt de klant via e-mail op de hoogte gesteld.

18. Definities:

Domeinnaam:
 • De domeinnaam is de naam waarop de website van de klant bereikbaar is. Zo is de domeinnaam van bijvoorbeeld uOnline `uonline.nl` en de domeinnaam van de klant is bijvoorbeeld `klantnaam.nl`. Deze domeinnaam is in principe in beheer van uOnline tenzij anders afgesproken.
Website:
 • De website zijn de teksten, foto’s en andere media van de klant door uOnline gehost, bereikbaar via de domeinnaam.
 • Het systeem achter de webpagina’s kan een contentmanagementsysteem (CMS) zijn waar de klant zelf nieuwe pagina’s kan toevoegen en aanpassen. Dit CMS wordt vanwege veiligheid en functionaliteit geüpdatet en beheerd door uOnline.
Contentmanagementsysteem:
 • Het Contentmanagementsysteem (CMS) is het systeem waarmee je informatie en het uiterlijk van de website kan aanpassen.
E-mail:
 • Als uOnline de domeinnaam beheert, kan de klant ook kiezen voor e-mailbox(en) eindigend op de eigen domeinnaam (bijvoorbeeld info@klantnaam.nl).
 • Meerdere e-mail adressen (bijvoorbeeld info@klantnaam.nl en verkoop@klantnaam.nl) kunnen naar dezelfde e-mailbox verwijzen. De e-mail is te benaderen via Webmail en eventueel via e-mailprogramma’s..
Server:
 • De server is het systeem waarop de website van de klant draait.
 • Deze server wordt vanwege veiligheid en functionaliteit geüpdatet en beheerd door uOnline.
Back-up:
 • Een back-up is een kopie van de website. Dit is het CMS, inclusief alle teksten, foto’s en andere media die op de server staan (bij gedeelde webhosting wordt ook de e-mail gebackupt).
Helpdesk:
 • De uOnline helpdesk is beschikbaar via:
  • De Kennisbank
  • Via het Groepsgesprek
  • Het afgesproken uOnline e-mailadres
Kennisbank:
 • De Kennisbank is een website met een verzameling handleidingen te raadplegen via https://uOnline.nl/kennisbank.
Groepsgesprek:
 • Het Groepsgesprek is het afgesproken communicatiemiddel waarmee de klant op een veilige en duurzame manier contact kan opnemen met uOnline.
uOnline Kantooruren:
 • Dit zijn de tijden waarop de uOnline Helpdesk beschikbaar is.
 • Dit is van 09:00 tot 17:00 exclusief zaterdagen, zondagen en officiële Nederlandse feestdagen.
Onderhoudstijden:
 • Dit zijn de tijden (dit is op de tweede maandag van de maand tussen 21:00 en 22:00), waarop uOnline onderhoud kan plegen aan de gehoste producten.
 • Het kan voorkomen dat de diensten tijdens deze tijden niet beschikbaar zijn.
Webbrowsercontrole:
 • Een webbrowser (of internetbrowser) is een programma op de computer, tablet of smartphone waarop websites bekeken kunnen worden.
 • Bij de Webbrowsercontrole wordt bekeken of de website van de Klant correct wordt weergegeven op de verschillende webbrowsers op computer, tablet en smartphone.
 • uOnline voert de Webbrowsercontrole uit en is onderdeel van de Formele Oplevering.
Zoekmachinevindbaarheid:
 • Een zoekmachine is een website op internet waarmee op het internet gezocht kan worden. In een zoekmachine zoek je op trefwoorden en in principe niet op domeinnamen.
 • Op basis van de instellingen en teksten die uOnline en de klant plaatst in de CMS, kan de website van de klant beter gevonden worden in een zoekmachine
 • Na de Formele Oplevering kan de klant zelf zorgen voor een betere zoekmachinevindbaarheid door relevante webpagina’s te plaatsen. Hiermee kan de klant rekening houden met zoekmachineoptimalisatie.
 • uOnline kan meehelpen en bied dit als extra dienst aan, om uw website beter vindbaar te maken bij zoekmachines